Yüksek Basınç Alüminyum Enjeksiyon Döküm nedir?

Yüksek Basınç Alüminyum Enjeksiyon Döküm nedir?

Yüksek Basınç Alüminyum Enjeksiyon Döküm nedir?

Alüminyum Yüksek Basınç-Alüminyum Enjeksiyon Döküm Yöntemi


Alüminyum yüksek basınç - alüminyum enjeksiyon döküm yöntemi ergimiş alüminyum hammaddenin çok yüksek basınç altında metalden yapılmış bir kalıba doldurulması esasına dayanır. Uygulanan yüksek basınç sayesinde fazla miktarda alüminyumun kalıba çok hızlı bir şekilde doldurulması sağlanır. Katılaşma tamamlanıncaya kadar yüksek basınç uygulanmaya devam edilir ve ardından kalıp açılarak itici çubuklar yardımıyla parça kalıptan çıkarılarak işlem tamamlanır. Alüminyum yüksek basınç döküm- alüminyum enjeksiyon döküm yöntemi sayesinde çok karışık şekilli parçaların dökümü mümkün olur. Genellikle alüminyum yüksek basıç döküm- alüminyum enjeksiyon döküm yöntemi ile dökülecek malzemelerin erime sıcaklığı 800 ºC nin altındadır. İşlemler tamamıyla makinalar tarafından gerçekleştirildiği için yüksek üretim hızlarına erişilebilir (30...60 baskı/saat). Kullanılan basınç 10 - 80 atmosfer arasında değişir. Alüminyum Yüksek Basınç döküm - Alüminyum Enjeksiyon döküm sonucu elde edilen parçalara genellikle talaşlı işlemeye lüzum kalmaz. Ayrıca parçaların yüzeyleri hızlı soğuma sonucunda ince taneli ve mukavemetli olurlar. Alüminyum Yüksek Basınç - Alüminyum Enjeksiyon Kalıpları pahalı olduğundan dolayı bu yöntem genellikle 5000 parçanın üstünde üretim yapılacaksa uygundur. Kalıp malzemesi olarak dökme demir, karbonlu çelik, alaşımlı çelik ve bazen de demir dışı malzemeler kullanılabilir. Dökülen metalin erime sıcaklığı yüksek ise alaşımlı çelik kalıplar, düşük ise karbonlu çelik kalıplar kullanılır. Yüksek Basınç Döküm - Alüminyum Enjeksiyon dökümde alüminyumun yanında kurşun, kalay, çinko ve magnezyum alaşımları kullanılır. Alüminyum Yüksek Basınç Döküm- Alüminyum Enjeksiyon döküm kalıpları genellikle çift parçalıdır ve üzerlerinde parçaları çıkarabilmek için itici çubuklar vardır. Kalıpların sıcaklığının sabit kalması için genellikle su ile soğutulur. Hem kalıp ömrü artar hem de katılaşma esnasında hızlı soğuma sağlanır.

Aluminyum Döküm Yönteminin Üstünlükleri;

  • Karmaşık biçimli küçük parçaların dökümüne uygundur.
  • İnce cidarlı parçalarda kalıbın tam olarak dolması sağlanır.
  • Üretim hızı yüksektir.
  • Yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti çok yüksek olduğundan ek bitirme işlemlerine genellikle gerek kalmaz.
  • Hızlı soğuma sonucu oluşan ince taneli içyapının mekanik özellikleri iyidir.

Aluminyum Döküm Yönteminin Sınırları;

  • Sadece küçük/orta büyüklükteki parçaların üretimi mümkündür.
  • Kalıplarının tasarımı güçtür.
  • Döküm makinası için yüksek bir ön yatırım gereklidir.
  • Dökümde kullanılacak kalıp masrafı nedeniyle ancak seri üretimde ve çok sayıda parça için ekonomiktir.
  • Bu döküm yöntemi ile çok yüksek sıcaklıkta eriyen malzemelerin dökümü yapılamaz.

Yüksek sıcaklıkta eriyen ve makinanın çalışan parçaları ile sürekli temas halinde bulunması sakıncalı olan alaşımlarda (bakır, alüminyum ve magnezum alaşımları) soğuk hazneli basınçlı döküm yöntemi kullanılır. Bu yöntemde ocakta eritilen metal bir kepçe yardımıyla istenilen miktarda alınarak hazneye konulur. Sonra piston bu erimiş metali sıkıştırarak kalıba doldurur ve katılaşma işleminin sonuna kadar basınç uygulanmaya devam eder. Ardından sıcak haznelide olduğu gibi kalıp ayrılır, iticiler yardımıyla parça çıkarılır ve işlem devam eder.