Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Sürdürülebilir büyümenin ardındaki gerçek itici güç, Ar-Ge’ye ayrılan kaynaktır. Pazarda var olmanın merkezindeki gerçek ise kalitedir, bunu çok iyi biliyoruz. Profesyonel düşünün, farkımızı görün!

İnovatif fikirler geliştiren, endüstriye ve dünya pazarına değerler üreten, müşterilerine karşı tedarikçi değil çözüm ortağı olma prensibine sahip olan Mubaş Metal, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için, müşteri odaklı bir yönetim anlayışıyla ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanmasını kendisine hedef olarak belirlemiştir. 

Bu doğrultuda Mubaş Metal;

  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemeyi, çalışanlarının teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmayı ve düzenli eğitimlerini sağlamayı,
  • Paydaşlarıyla birlikte sosyal sorumluluklarını yerine getirerek, sürdürebilirliği sağlayacak şekilde üretimi gerçekleştirmeyi,
  • Süreçlerinin performansını ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • Tedarikçileri ve alt yüklenicileriyle karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı işbirliği sağlamayı ve sürdürmeyi,
  • Ürün ve hizmetlerini etkileyen ulusal&uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip uygulanmasını sağlamayı,

taahhüt eder.

Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız